Font Size

Textstorlek

Hälsoinspiratörsprojektet

Hälsoinspiratörsprogrammet

Bakgrund

Personer med utvecklingsstörning behöver få chansen till lärande även efter gymnasiet precis som alla andra. Detta inte minst mot bakgrund av att själva funktionsnedsättningen innebär inlärningssvårigheter och ökat behov av bl.a. inlärningstid.

Ännu existerar inte högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning. Att utveckla och införa det stöds av de olika styrdokument som finns att tillgå. Det är en självklar del av normaliseringsprocessen och för att respektera alla människors lika värde, samt därmed ge alla liknande möjligheter i samhället, här i form av utbildning.

Hälsoproblem till följd av övervikt och brist på fysisk aktivitet är omfattande generellt i samhället idag. Motsvarande problem ter sig än större hos personer med utvecklingsstörning. Detta sannolikt delvis mot bakgrund av konsekvenser av funktionsnedsättningen, som vi idag ännu inte lyckats kompensera för på ett adekvat sätt. Dessa problem hos personer med utvecklingsstörning har särskilt uppmärksammats av regeringen under 2010, vilket bl.a. resulterat i ett uppdrag till Folkhälsoinstitutet. Det här projektet kan i ett långsiktigt perspektiv innebära stora, positiva hälsoeffekter!

Projektet skapar en ny nisch i arbetslivet för personer med utvecklingsstörning och har därmed en gynnsam inverkan avseende sysselsättning för aktuell målgrupp.

Syfte

Syftet med projektet är att ge personer med utvecklingsstörning likvärdiga möjligheter till livslångt lärande som andra, bidra till förbättrad hälsa och förbättra möjligheterna till arbete.

Mål

  • Utveckla, starta och permanenta ett nytt, världsunikt högskoleprogram
  • Personer med utvecklingsstörning erbjuds och stimuleras till högre utbildning
  • Förbättrad hälsa hos personer med utvecklingsstörning, primärt de som bor på gruppbostäder
  • Ökad sysselsättning hos personer med utvecklingsstörning och en ny nisch i arbetslivet där de ses som en resurs
  • Normalisering. Högskolans värld öppnas upp för personer med utvecklingsstörning

 Projekttid
  

Ladda ner
Programbroschyr HIP

Finansiär

arvsfonden   

Samverkansparter

hig

FUB  

Du är här: Start Projekt Hälsoinspiratörsprojektet

SUH

Box 1002
821 11 Bollnäs

0278-61 10 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Besöksadress:
Framnäsvägen 3
821 43 Bollnäs

Copyright

Copyright © 2014 Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott.

Besökare just nu

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online

Administratörsinloggning