Parainnebandy inkluderas i innebandyförbundet

Parainnebandy, alltså innebandy för personer som har någon form av funktionsnedsättning eller funktionsvariation, har hittills organiserats av Parasport Sverige. Men nu har de första stegen tagits för att inkludera denna gren av innebandyn i Svenska innebandyförbundet.

Innebandy för personer med funktionsvariation utövas i två klasser, stående och i rullstol. I stående parainnebandy har spelarna för det mesta någon form av utvecklingsstörning. Utrustningen skiljer sig åt en aning från vanlig innebandy, men man spelar med en precis likadan innebandyklubba.

Idag ingår parainnebandy i Parasport Sverige, som organiserar det allra mesta av svensk parasport. Detta kommer dock att förändras. De första stegen har tagits mot att integrera parainnebandy i Svenska Innebandyförbundets verksamhet, skriver Svenska Dagbladet.

Andra samarbeten på parasportens område

Att samarbeta med ”huvudförbundet” inom sin idrott är viktigt för alla parasportförbund. Sedan tidigare har Svenska Golfförbundet, Svenska Basketollförbundet och Svenska Curlingförbundet tagit ansvar för ”sina” parasporter. Parasport Sverige har formulerat en strategi för att de idrotter som förbundet idag ansvarar för ska föras över till det förbund som ansvarar för den specifika idrotten. Målet är med andra ord att parasportförbundet ska avskaffa sig själv, åtminstone på vissa områden. Parasport Sverige behåller dock det övergripande ansvaret för Sveriges paralympiska verksamhet, och för Special Olympics. De två kommande paralympiska spelen kommer att sändas av Svt, rapporterar kanalen själva.Innebandymålvakt

Arbetet med att överföra parainnebandyn till Innebandyförbundet ingår i den antagna strategin. Man arbetar också med att överföra parafotbollen till Svenska fotbollsförbundet, och en avsiktsförklaring för detta undertecknades i november 2015. Precis som när det gäller överförandet av parainnebandyn finns en gemensam styrgrupp och en projektgrupp.

Eftersom fotbollsförbundets arbete har kommit längre än innebandyförbundets kan det vara värt att berätta hur det arbetet fungerar. Något liknande kommer snart att ske på innebandyns område också. Redan idag finns föreningar som har både innebandy och parainnebandy på programmet, men det är vanligare att parainnebandy utövas i parasportföreningar.

Ett pilotprojekt har genomförts i Södermanland, där det regionala fotbollsförbundet och Parasport Södermanland tillsammans förankrade och utbildade föreningar för att få till stånd en bra inkludering. Kunskaper om parafotboll har också tagits med i basutbildningen, och distriktet har anordnat särskilda träffar med fokus på parafotboll. Troligen kommer parafotbollen också att integreras i Svenska Fotbollsförbundets regelverk.

Parasport ger bättre sport?

En viktig anledning till att integrera parasporterna är också att detta kan stärka upp ”den vanliga” sporten. Kanske har svensk golf lärt sig något av paragolfen?

Ett exempel på en paralympier som skulle stå sig väl, finge han tävla i vanliga OS, är algeriern Abdellatif Baka. YLE skriver att hans tid i den paralympiska T13-klassen för synskadade på 1500 meter skulle ha gett honom guld även vid OS i Rio. Om den algeriska parafriidrotten är integrerad i det nationella friidrottsförbundet vet vi inte, men det är inte troligt. Åtminstone var det inte troligt innan Bakas rekordlöpning.