Visste du detta om Paralympics?

Fastän Paralympics är ett av de största sportevenemangen i världen är kunskaperna om arrangemanget inte så stora.

Visste du t.ex. följande om arrangemanget?

  1. Symbolen: Paralympics kallades tidigare handikapp-OS, men organiseras helt separat, av en egen organisation. Av denna anledning använder Paralympics inte heller de olympiska ringarna som symbol. Istället använder man tre halvmåneliknande streck, som symboliserar spelens motto ”Spirit in Motion”. Denna symbol har använts sedan 2004.
  2. Tid och plats: Paralympics arrangeras efter de olympiska spelen, och i samma stad. Så har det åtminstone varit för det mesta, men det finns en undantagsperiod. 1968 ville Mexico City inte stå som värd för Paralympics efter att ha hållit sommar-OS. Istället hölls de i Tel Aviv. Tjugo år senare hölls sommar-OS och sommar-Paralympics på samma plats igen, i Seoul i Sydkorea. Första gången som samma organisationskommitté ansvarade för både OS och Paralympics var i London 2012.
  3. Klassificering: Det finns betydligt fler grenar i Paralympics än i de flesta andra idrottstävlingar. Detta beror på att de deltagande delas in i olika klasser efter sin funktionsnedsättning: en synskadad person ska inte tävla mot en person som är partiellt förlamad. Inom simning finns det t.ex. 14 olika klasser, bl.a. beroende på vilka hjälpmedel som används. Synskadade simmare har s.k. knackare, som står vid kanten av bassängen med ett långt spö med en boll i änden. När simmaren närmar sig kanten slår knackaren till lätt med bollen på simmarens huvud eller rygg. Det gäller att göra detta i precis rätt ögonblick, varför simmaren och knackaren tränar länge tillsammans inför en tävling.
  4. Ålder: Paralympier är ofta äldre än de tävlande i OS, och det beror på flera saker. Dels inleder många paralympier sina karriärer senare i livet, bl.a. eftersom det sällan finns bra möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva idrott. Det är också ofta krångligare för paralympier att ta sig hela vägen fram till deltagande i en tävling. Det sker dock en föryngring, delvis eftersom möjligheterna att idrotta ökar för barn och ungdomar med funktionshinder.

Mer om Paralympics finns att läsa här.